Đăng bởi Hero1711

One Piece – Rạp Hát Mũ Rơm

.

Số ep 5
Timing: Vegapunkfansub
Translating: Redsun
Encoding: Redsun
Typersetting: Redsun

Các mẩu chuyện hài nhỏ về nhóm Mũ rơm dưới dạng chibi.

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS