Đăng bởi Hero1711

Doraemon NEW TV Series Vol 1 Episode 1 DVD

Click vào để phóng lớn

Click vào để phóng lớn

Kì này Senchou hợp tác với Japanest ra mắt bộ phim Doraemon nhiều tập được làm lại từ bộ 1979.

Opening 1 “Hagushichao”:

Doraemon_NEW_OP1

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: redhair & HHND
Biên tập: dale
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe & Redsun
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về:
Opening 1 “Hagushichao” DVD:
Free4VN MaxUp MegaUpload
Vol 1 Episode 1 DVD:
Free4VN MaxUp MegaUpload

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI