Đăng bởi Hero1711

Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 2 DVD + HD + FHD

Lần này Doraemon có 3 phiên bản: DVD, HD, FHD. Ngoài bản DVD như bình thường, 2 bản kia là để thử nghiệm, các thành viên sẽ tham gia vote, nếu bản nào được nhiều phiếu hơn thì về sau sẽ theo bản đấy. Lưu ý là Opening DVD dùng cho bản DVD, nếu bạn down HD thì phải kèm theo Opening HD,…

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập: redsun & iou,am
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: Hero1711 & kanon88
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: Doko Demo Doa
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Opening 1 “Hagushichao”:
HD: Free4VN
FHD: Free4VN

Vol 2 Episode 2:
DVD: Free4VN
HD: Free4VN(part1,part2)
FHD: Free4VN(part1,part2,part3)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI