Đăng bởi Hero1711

Free4VN

 • Đây là nơi bạn lấy Direct Link từ server http://dl2.share2u.net/ của Free4VN.
 • Bạn có thể truy cập vào đây từ mọi nơi trong Trang Chủ Nhóm Senchou Fansub bằng cách click nút Free4VN bên dưới.
 • Bạn phải đăng nhập vào diễn đàn Free4VN để có thể sử dụng tính năng lấy link.
 • Bạn chỉ có thể lấy từng link trực tiếp băng cách copy/paste link vào và ấn nút Get Link!.
 • Nếu bạn muốn lấy link tiếp vui lòng ấn Back và làm tương tự như trên.
 • Mong bạn chú ý là Link mà bạn lấy chỉ sống trong 24h.
 • Các bạn chú ý phải copy/paste nguyên cả link dạng http://dl2.share2u.net/thumuc/tenfile.rar
 • Ví dụ cụ thể:
  • Bạn cần down 1 link:
  • http://dl2.share2u.net/thumuc/tenfile.rar
  • Khi bạn lấy sẽ có dạng:
   • Không Đăng Nhập (Khách – Tốc độ giới hạn):
   • http://free.share2u.net/b8f43f958cf845bab3bdcb9556a51803/4957129a/thumuc/tenfile.rar
   • Đăng Nhập (Tốc độ không giới hạn):
   • http://dl2.share2u.net/b8f43f958cf845bab3bdcb9556a51803/4957129a/thumuc/tenfile.rar
  • b8f43f958cf845bab3bdcb9556a51803 <— Đây là chuỗi số và chữ bất kì. Mỗi lần bạn lấy link chuỗi này sẽ thay đổi.
 • Mật khẩu để giải nén là [email protected]

 • Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

  Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
  Tin phản hồi qua RSS