Đăng bởi Redsun

Ichigo Mashimaro 10

.

Thành viên thực hiện:
Dịch: Redsun
Hiệu ứng karaoke: Redsun
Sắp chữ: Redsun
Canh giờ karaoke: Lovethuyen, Chihehe
Mã hóa: Redsun, Chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: Redsun

Tải về: Đã có ở trang MediaFire của nhóm Senchou Fansub
MegaShare(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI