Đăng bởi Redsun

Ichigo Mashimaro 11

.

Thành viên thực hiện:
Dịch: Redsun
Hiệu ứng karaoke: Redsun
Sắp chữ: Redsun
Canh giờ karaoke: Lovethuyen, chihehe
Mã hóa: Redsun, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe

Tải về:
MegaUpload(part1,part2) MegaShare(part1,part2)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI