Đăng bởi chihehe

Kuroshitsuji 11 [HD][1280x720p]

kuro

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: chihehe
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: Lovethuyen
Biên tập: N, Redsun
Mã hóa: Redsun, chihehe
Tải lên: chihehe

Tải về:
MegaShare(part1,part2,part3) MegaUpload(part1,part2,part3)

Lưu ý đổi lại tên part1-2 thành part1

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI