Đăng bởi Hero1711

Liên Hệ

Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên trong Nhóm Senchou Fansub qua các địa chỉ sau:

Quản Trị Trang Chủ: admin@senchou-fansub.com

Thành Viên Hero1711: hero1711@senchou-fansub.com

Thành Viên redsun: redsun@senchou-fansub.com

Thành Viên chihehe: chihehe@senchou-fansub.com

Thành Viên ducbeo: ducbeo@senchou-fansub.com

Thành Viên Kim Shayla: shayla@senchou-fansub.com

Thành Viên Doko Demo Doa: doko@senchou-fansub.com

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI