Đăng bởi Hero1711

One Piece 168 DVD

One_Piece_DVD_168

op168senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: chihehe
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: lovethuyen & chihehe
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang Tải Về Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN(part1,part2,part3) MegaUpload(part1,part2,part3)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS