Đăng bởi Hero1711

One Piece 172 DVD

op172senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: N.
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Lưu ý: Ai có thắc mắc gì về tập 172 thì mời vào xem Hướng Dẫn. Cần tuyển translator chất lượng cao, ai có hứng thú thì hú vô mục Tuyển Nhân Sự bên dưới mục Tán Gẫu

Tải về: Đã có trên Trang Tải Về Nhóm Senchou Fansub
Free4VN(part1,part2,part3) MediaFire MegaUpload(part1,part2,part3)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI