Đăng bởi Hero1711

Prétear 02 DVD

pretear02

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập: iou,am & mattroilanh_tt
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Canh giờ karaoke: Tasaki
Chỉnh giờ karaoke: chihehe
Chỉnh giờ phim: chihehe
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Mã hóa: Hero1711
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN(part1,part2) MaxUp(part1,part2)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI