Đăng bởi Hero1711

Prétear 05 + 06 DVD

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập: iou,am & mattroilanh_tt
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Canh giờ karaoke: Tasaki
Chỉnh giờ karaoke: chihehe
Chỉnh giờ phim: chihehe
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Mã hóa: Hero1711
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Prétear 05 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Prétear 06 DVD:
Free4VN(part1,part2)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI