Bài viết đính kèm thẻ ' Bounen no Xamdou ' ...

Đăng bởi Hero1711

Bounen no Xamdou Tập 06

BnX06Senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Hero1711 & Redsun
Canh giờ: lovethuyen & chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711 & Redsun & chihehe
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về:
Bản HQ (400p):
Free4VN(part1,part2)

Bản HD (720p):
Free4VN(part1,part2,part3,part4)

Đăng bởi Hero1711

Bounen no Xamdou Tập 04

BnX04Senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Hero1711 & Redsun
Canh giờ: lovethuyen & chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711 & Redsun & chihehe
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về:
Bản HQ (400p):
Free4VN(part1,part2)

Bản HD (720p):
Free4VN(part1,part2,part3,part4)

Đăng bởi Hero1711

Bounen no Xamdou Tập 03

Bounen no Xamdou 03

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Hero1711 & Redsun
Canh giờ: lovethuyen & chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711 & Redsun & chihehe
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về:
Bản HQ (400p):
Free4VN(part1,part2) MediaFire(part1,part2)

Bản HD (720p):
Free4VN(part1,part2,part3,part4)