Bài viết đính kèm thẻ ' Ichigo Mashimaro ' ...

Đăng bởi chihehe

Ichigo Mashimaro 12 (done)

.

Ichigo Mashimaro: targeted at perv… er.. older men…
Thành viên thực hiện:
Dịch: Redsun
Hiệu ứng karaoke: Redsun
Sắp chữ: Redsun
Canh giờ karaoke: Lovethuyen, chihehe
Mã hóa: Redsun, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe

Tải về:
MegaShare(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)

Đăng bởi Redsun

Ichigo Mashimaro 11

.

Thành viên thực hiện:
Dịch: Redsun
Hiệu ứng karaoke: Redsun
Sắp chữ: Redsun
Canh giờ karaoke: Lovethuyen, chihehe
Mã hóa: Redsun, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe

Tải về:
MegaUpload(part1,part2) MegaShare(part1,part2)

Đăng bởi Redsun

Ichigo Mashimaro 10

.

Thành viên thực hiện:
Dịch: Redsun
Hiệu ứng karaoke: Redsun
Sắp chữ: Redsun
Canh giờ karaoke: Lovethuyen, Chihehe
Mã hóa: Redsun, Chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: Redsun

Tải về: Đã có ở trang MediaFire của nhóm Senchou Fansub
MegaShare(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)