Bài viết đính kèm thẻ ' Kuroshitsuji ' ...

Đăng bởi chihehe

Kuroshitsuji 10 [HD][1280x720p]

kuro

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: N
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: Lovethuyen
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Redsun, chihehe
Tải lên: chihehe

Tải về: Đã có trên trang MediaFire của nhóm Senchou Fansub
MegaUpload(part1,part2,part3) MegaShare(part1,part2,part3)

Lưu ý đổi lại tên part1-2 thành part1

Đăng bởi Redsun

Kuroshitsuji 09 [HD-720p]

kuro

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: N
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: Lovethuyen
Biên tập: Redsun
Mã hóa: chihehe
Tải lên: chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire & Megaupload Nhóm Senchou Fansub.

Đăng bởi Redsun

Kuroshisuji 08

.

Download:

TorrentHere
MFPart1,MFPart2