Bài viết đính kèm thẻ ' Tengen Toppa Gurren Lagann ' ...

Đăng bởi Redsun

Tengen Toppa Gurren Lagann 09-27 [END] [DVD]

tengen
Thành viên thực hiện:
Dịch phim: Quân, Longcoi, Redsun
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: lovethuyen, chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe, Redsun

Tải về: Đã có trên Trang Mediafire Nhóm Senchou Fansub
Ep 27: Free4VN(part1,part2,part3)

Đăng bởi Redsun

Tengen Toppa Gurren Lagann 07-08 [DVD]

tg

Thành viên thực hiện:
Dịch phim: Quân
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: lovethuyen, chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe

Tải về: Đã có trên Trang Tải Về, Mediafire, Megaupload Nhóm Senchou Fansub
Ep 7:
Free4VN(part1,part2,part3)

Ep 8:
Free4VN(part1,part2,part3)

Đăng bởi Redsun

Tengen Toppa gurren lagann 5-6 [DVD]

tg

Thành viên thực hiện:
Dịch phim: Quân
Dịch lời bài hát: Hero1711
Karaoke: Redsun
Canh giờ: lovethuyen, chihehe
Biên tập: Redsun
Mã hóa: Hero1711, chihehe
Kiểm tra chất lượng: Redsun
Tải lên: chihehe

Tải về: Đã có trên Trang Tải Về Nhóm Senchou Fansub
Ep 5:
Free4VN(part1,part2,part3) MegaUpload(part1,part2,part3)

Ep 6:
Free4VN(part1,part2,part3)