Bài viết đính kèm thẻ ' Yatterman ' ...

Đăng bởi Hero1711

[JPN] Yatterman 2009 FHD + HD

Thành viên thực hiện (JPN Fansub):

Trưởng nhóm: mattroilanh_tt
Cung cấp BD: Hero1711
Dịch phim: iou,am
Dịch lời bài hát: iou,am & Jisa
Biên tập: artemix
Hiệu ứng karaoke: Jisa
Sắp chữ: Jisa
Thiết kế áp phích: Alek
Hình ảnh & âm thanh & các hiệu ứng khác: Hero1711
Mã hóa: Tasaki & Hero1711
Kiểm tra chất lượng: Hero1711
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
FHD: MegaUpload
HD: MegaUpload